καριέρα

καριέρα
Εργαστείτε μαζί μας!
Η GrandOptical αποτελεί φιλικό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους. Φροντίζουμε ώστε οι εργαζόμενοί μας να είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, καθώς πιστεύουμε ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων μεταδίδεται στους πελάτες μας. Στην επίτευξη της αρμονικής λειτουργίας συμβάλλουν οι αξίες που μας καθοδηγούν στην καθημερινή μας εργασία.

Στα καταστήματά μας εργάζονται εξειδικευμένοι οπτικοί, οπτομέτρες και υψηλού επιπέδου διοικητικά στελέχη. Αν διαθέτετε πτυχίο οπτικού μπορούμε ευχαρίστως να σας προτείνουμε μια εργασία που θα σας επιτρέψει να βελτιώνετε συνεχώς τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει. Αν δεν διαθέτετε το συγκεκριμένο πτυχίο και θέλετε να εργαστείτε σε μια μεγάλη, σταθερή εταιρεία που νοιάζεται για τους υπαλλήλους της, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε γνώσεις στον κλάδο των οπτικών χάρη σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαζί μας μπορείτε να αποκτήσετε καινούριο επάγγελμα και να γίνετε επαγγελματίας στο χώρο των οπτικών. Αν διαθέτετε εμπειρία στη διοίκηση, θα βρούμε στην ομάδα μας μία θέση για εσάς, που θα σας επιτρέψει να γνωρίσετε τα μυστικά όχι μόνο του κλάδου των οπτικών. Μαζί μας, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα είστε σε θέση να αναπτύξετε τις διευθυντικές σας ικανότητες.

Αν θέλετε να ικανοποιείτε κάθε πελάτη, τότε μπορείτε να εργαστείτε μαζί μας!