Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της GrandVision Hellas Α.Ε. αποτελείται από εργαζομένους με υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας:

 • ενστερνίζονται το κοινό όραμα
 • δεσμεύονται στην επίτευξη της κοινής μας αποστολής
 • ενεργούν σύμφωνα με τις επαγγελματικές μας αξίες
 • εργάζονται πάντα με ήθος και άψογο επαγγελματισμό


Οι άνθρωποί μας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο και αποτελούν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης και το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο. Εξάλλου, η φύση της δραστηριότητάς μας – η φροντίδα της όρασης – είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παράγοντα Άνθρωπο! Ο παράγοντας άνθρωπος – πελάτης ορίζεται με σαφήνεια στο Όραμα, στην Αποστολή και στις Αξίες μας και αναδεικνύεται στην Εταιρική Κουλτούρα και τους στρατηγικούς μας στόχους.

Η μέριμνα για τους εργαζόμενους και οι πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού συνδέονται με τις έννοιες της συνεχούς κατάρτισης και ανάπτυξης, της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης των πρωτοβουλιών και της ανοικτής επικοινωνίας με στόχο τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται, εκτιμά, στηρίζει και εξελίσσει τον εργαζόμενο.

Έτσι, στη GrandVision Hellas:

 • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους
 • Αποφεύγουμε κάθε είδους διάκριση σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το έθνος, την καταγωγή, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις και τις φυσικές ικανότητες
 • Διευκολύνουμε την επικοινωνία και την ελευθερία της έκφρασης
 • Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
 • Εφαρμόζουμε αξιόπιστες πολιτικές προσέλκυσης και επιλογής
 • Φροντίζουμε για την Υγιεινή και την Ασφάλεια
 • Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση